[ drukarki ]

W jaki sposób TIJ pozwala zredukować koszty i zwiększyć jakość wydruku

Czy jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą, wytwarzającym poniżej 10 mln produktów rocznie, który chce ograniczyć roczne koszty produkcji? Czy reprezentujesz wielką firmę, wytwarzającą ponad 10 mln produktów rocznie, która chciałaby uzyskać bardziej wydajny i prostszy system opatrywania ich kodami?

 

Drukarki korzystające z technologii Thermal Inkjet (TIJ) zmieniają branżę kodowania i znakowania produktów. W przeszłości najchętniej wybierano technologię Continuous Inkjet (CIJ). Jednak drukarki TIJ pokonały długą drogę w ciągu ostatniej dekady, generując znaczące korzyści dla użytkowników.

Drukarki TIJ wymagają minimalnego przeszkolenia operatorów, nie potrzebują planowego serwisowania, są bardziej przyjazne dla środowiska (zużycie energii elektrycznej jest o niemal 80% niższe w porównaniu do CIJ); a także umożliwiają wydruk wysokiej rozdzielczości na niemal każdej powierzchni, włącznie ze szkłem, tworzywami sztucznymi i metalami. Nowsze, kompaktowe drukarki TIJ w rodzaju edding inline 12, generują także dodatkowe korzyści: zajmują niewielką powierzchnię, są łatwiejsze w instalacji, niezrównane pod względem możliwości podłączania akcesoriów zewnętrznych i oprogramowania, wykorzystują szerszy zakres typów atramentu, opracowanych przez fachowców edding, zapewniają możliwość zdalnego sterowania, co pozwala zredukować liczbę błędów popełnianych przez operatorów, a przy tym można je zainstalować w ciągu kilku minut bez konieczności długotrwałego przestoju linii produkcyjnej.

Jak wypadają obie technologie pod względem kosztów?

Niektórzy dostawcy drukarek CIJ oferują dziś urządzenia w niskich cenach, zarabiając na wysokich kosztach materiałów eksploatacyjnych, serwisu posprzedażowego i konserwacji. Dlatego też porównując koszty wydruku warto przyjrzeć się Całkowitemu Kosztowi Użytkowania (TCO).

Dlaczego Całkowity Koszt Użytkowania jest tak ważny

Koszty początkowe i bieżące zakupu urządzeń mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie sprzętu. TCO jest równie istotny dla Kierowników Produkcji, Technicznych oraz Inżynierów. Są one związane z kosztem łącznym (bezpośrednim i pośrednim) maszyny w okresie jej użytkowania; to nie tylko początkowy koszt zakupu.

Aby porównać wartość TCO dla różnych rozwiązań, należy uwzględnić koszty bieżące materiałów eksploatacyjnych, serwisowania, konserwacji, jak i utylizacji odpadów. Każdy potencjalny dostawca powinien także jasno określić koszt wydruku dla swojej maszyny.

Poniżej znajdują się obliczenia niektórych kosztów orientacyjnych systemów CIJ i TIJ na podstawie ogólnych cen rynkowych i użytkowych.

Drukarki pracy ciągłej (CIJ)

Formula

1. Koszt materiałów eksploatacyjnych na wydruk

Każda drukarka CIJ korzysta z dwóch rodzajów cieczy eksploatacyjnych: atramentu i rozcieńczalnika.

Ceny atramentu są uzależnione od dostawcy, typu atramentu, stopnia jego wyspecjalizowania, wielkości butelki itd., zasadniczo jednak ceny rynkowe kształtują się na poziomie ok. 65 funtów za butlę atramentu o pojemności 800 ml i 12 funtów za butlę rozpuszczalnika. Zasadniczo, na jedną butelkę atramentu potrzeba około czterech butelek roztworu rozpuszczalnika.

Kod złożony z sześciu znaków można wydrukować około miliona razy, zużywając w tym celu jedną butlę atramentu i odpowiednią do tego ilość rozpuszczalnika. Średni koszt wydruku wynosi od 0,10 do 0,25 funta na 1000 wydruków.

2. Koszty serwisowania

W ostatnich latach opisuje się technologię CIJ jako niewymagającą serwisowania. Jednak złożoność drukarki CIJ, ilość części ruchomych w obudowie, jak również części delikatnych w samej głowicy drukującej oznacza, że jakość druku może z czasem ulec drastycznemu obniżeniu. Dostawcy oferują obecnie „wizyty optymalizacyjne” zamiast kontraktów serwisowych, aby zapewnić niezawodność i efektywność pracy drukarek. Koszt takich wizyt to co najmniej 500 funtów rocznie.

Dodatkowo, wiele popularnych modeli wyposażonych jest w komponent modułu serwisowego, wymagający wymiany co 6, 12 lub 24 miesiące w zależności od rodzaju atramentu stosowanego w drukarce. Moduły te może wymienić operator, a więc nie ma tu konieczności serwisowania, ale koszt wymiany to średnio 450 funtów rocznie.

Drukarka, która ma ponad 5 lat, wymaga serwisowania ze względu na zużycie pomp i innych części. Nieuchronne zużywanie się części wymaga znaczących nakładów na naprawy i wymiany. Koszt rocznego kontraktu serwisowego rozkłada się na okres 3-5 lat i zastępuje koszt części i robocizny związanej z ich wymianą w wyniku zużycia. Koszt kontraktu serwisowego to co najmniej 1000 funtów rocznie; nie obejmuje on ceny komponentów modułu serwisowego.

Im starsza drukarka CIJ, tym wyższe stają się koszty jej utrzymania.

Koszt na 1000 wydruków rocznego modułu serwisowego i kontraktów serwisowych (przy wydajności 500 tys. rocznie) to 5,80 funta.

Koszty bieżące wynoszą więc łącznie 6,05 funta na 1000 wydruków.

Wydruki CIJ stają się bardziej efektywne kosztowo przy wyższych wolumenach produkcji, ponieważ drukarki te są najlepiej przystosowane do wysokiej prędkości wydruku w złożonym środowisku. W przypadku, gdy drukarka CIJ generuje ponad 10 mln wydruków rocznie, jej efektywność kosztowa znacząco się poprawia.

3. Koszty utylizacji

Zużyty atrament i rozcieńczalniki uważa się za substancje niebezpieczne, wymagające odpowiedzialnej i bezpiecznej utylizacji. Wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy pobierają na ogół opłaty w wysokości co najmniej 1500 funtów rocznie za odbiór i utylizację odpadów - przy większych wolumenach atramentu, koszt ten rośnie do 7500 funtów rocznie.

Technologia wydruku Thermal Inkjet (TIJ)

Drukarki TIJ zapewniają możliwość oszacowania rzeczywistego kosztu wydruku, ponieważ jedyny koszt bieżący to koszt zakupu wkładu. Użytkowanie systemu nie wiąże się ze zużyciem innych materiałów eksploatacyjnych ani z serwisowaniem.

Koszt wydruku jest zróżnicowany w zależności od jakości wydruku (150dpi -600dpi) oraz jego szczegółowości. Na przykład, kod lub logo 2D wymagają zużycia atramentu na poziomie dużo wyższym, niż prosty kod alfanumeryczny. Firma, która drukuje wyłącznie terminy przydatności do spożycia na swoich produktach, osiąga około 500 000 wydruków na wkład, przy czym czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji i wymiany wkładu wynosi zaledwie 30 sekund.

Jeżeli wkład kosztuje 80 funtów, a wydruk zawiera numer partii i datę przydatności do spożycia (8 znaków o wysokości 4mm) o jakości 300dpi, przy 250 000 wydruków rocznie, jak wyżej, koszty bieżące wynoszą około 0,38 funta na 1000 wydruków.

Bardziej skomplikowany kod kreskowy 2D lub liniowy wiąże się jednak ze znacznie wyższym kosztem, ponieważ wymaga wyższej rozdzielności, która zapewni czytelność kodu przez maszynę. Ilość wydruków w przypadku kodu 2D, numeru seryjnego, numeru partii i daty przydatności do spożycia o jakości wydruku 300dpi może wynieść zaledwie 50 000 kopii. Oznacza to, że koszt wydruku wynosi około 1,60 funta na 1000 wydruków.

Porównując łączny koszt użytkowania drukarek CIJ i TIJ w okresie ich eksploatacji otrzymujemy koszt rzeczywisty wydruku. CIJ może wypaść lepiej w przypadku linii produkcyjnych o bardzo wysokich nakładach, jednak TIJ wygrywa w przypadku kosztów bieżących przy niskim do średniego poziomie produkcji i znacząco niższych wstępnych kosztach inwestycji.

Konstrukcja drukarek TIJ eliminuje konieczność zawierania kosztownych kontraktów związanych z ich serwisowaniem i utrzymaniem. W przypadku usterki wystarczy wymienić wkład z atramentem, co zabiera kilka sekund, lub ponownie uruchomić drukarkę w czasie poniżej 1 minuty. Koszt TCO wskazuje jednoznacznie, że niemal w każdej sytuacji TIJ to opcja bardziej efektywna kosztowo.

Topics
latestedding codedrukarki