Which is more cost-effective - Continuous Inkjet (CIJ) or Thermal Inkjet (TIJ)?

Maliyet açısından hangisi daha ekonomik, Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (CIJ) mi yoksa Termal Mürekkep Püskürtmeli (TIJ) mi?

4 farklı senaryoda ayrıntılı bir değerlendirme yaparak, hangi teknolojinin, İşletme Giderleri ve Sermaye Giderleri dahil tüm maliyetler açısından daha avantajlı olduğunu tam olarak analiz ettik

TIJ ve CIJ: kazanan hangisi? Okuma Maliyet açısından hangisi daha ekonomik, Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (CIJ) mi yoksa Termal Mürekkep Püskürtmeli (TIJ) mi? 8 dakika Sonraki TIJ maliyetlerinizi nasıl azaltır ve kodlarınızın kalitesini nasıl artırır?

Maliyet hesabı, CIJ ile TIJ arasında seçim yaparken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan birisidir (aralarındaki farklarla ilgili blog’taki yazımızı buradan okuyabilirsiniz)Maliyet hesabı, CIJ ile TIJ arasında seçim yaparken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan birisidir (aralarındaki farklarla ilgili blog’taki yazımızı buradan okuyabilirsiniz).

İki çözümün de farklı maliyet modelleri vardır: CIJ'in kurulum maliyeti daha yüksek olmasına ve düzenli bakım gerektirmesine rağmen büyük hacimli işlerde işletme maliyeti düşüktür. Buna karşın, TIJ’in kurulum maliyeti düşüktür ve bakım gerektirmez ancak yüksek çıktılı işlerde maliyetli olabilmektedir.

Ancak, hacim, tek belirleyici faktör değildir.

İşletme maliyetlerinizi hesaplamanıza yardımcı olması bakımından bu kılavuzu hazırladık.

Bu kılavuzda, sermaye yatırımından sarf malzemelere kadar tüm yatırım unsurları dikkate alınmış ve ayrıca kurulum süresi ve durma/aksama süresi gibi çoğunlukla göz ardı edilen unsurlar da hesaba katılmıştır.

Veriler, yapılan pazar araştırmalarından ve müşterilerle ve potansiyel alıcılarla yaptığımız röportajlardan elde edilmiştir.

Maliyet açısından bu iki çözümden hangisi – CIJ mi yoksa TIJ mi daha avantajlı?” sorusuna yanıt aranmıştır.

Hesaplamalarımızda esas alınan varsayımlar

Olası senaryolarımızı aşağıdaki iki temel varsayımla sınırlandırdık

  1. Gözeneksiz bir yüzeye (örn; plastik veya cam), standart metin kalınlığında küçük bir kod (5 mm yüksekliğinde) yazdırıyoruz:

  1. Söz konusu cihaz için makul bir raf/kullanım ömrü sayılan beş yıllık bir süre için toplam maliyeti (Sermaye gider, işletme gideri, bakım maliyeti ve gizli maliyet) hesaplıyoruz.

Maliyet kalemleri

1. SERMAYE GIDERLERI

Malı satın almanız ve kullanmak suretiyle değerini kaybetmeniz (amortisman) gerekir.

Müşterilerimizin kullanmış olduğu ve potansiyel alıcıların kullandığı CIJ çözümlerinin yaklaşık maliyeti €8.000 – €15.000 arasındadır. Bu nedenle, ortalama maliyeti, €11.500 olarak baz alıyoruz; bu fiyata CIJ ile birlikte verilen standart aksesuarlar da dahildir.

Tercih edilen TIJ çözümü, edding in-line 12, ise €3.490’dır.


2. SARF MALZEMELERI

TIJ’de mürekkep kartuşları maliyetli kalemlerdir. Baskı adedi arttıkça mürekkep maliyeti de artar.

CIJ’de ise bu durum biraz daha karmaşıktır; zira, mürekkep, inceltici ve solvent olarak üç kalemi de hesaba katmanız gerekmektedir:

Mürekkepte, hesap bellidir: minik damlalar halinde nesne üzerine yapışarak harf ve sayıları oluştururlar. Baskı sayısı arttıkça mürekkep masrafı da artar ve birim seviyesinde, kaplanan mürekkepli alanın toplam miktarı ile belirlenir ve aşağıdaki unsurla hesaba katılarak hesaplanır:

  • Yazdırılan karakter sayısı
  • Yazı tipinin boyutu
  • Ve karakterlerin kalınlıkları

İnceltici, CIJ cihazının içinde yer alan bir çeşit incelticidir. Bir sensör yardımıyla, her iki dakikada bir mürekkebin viskozitesi ölçülür ve şayet mürekkep çok kalınlaşmış ise, bir miktar inceltici enjekte edilir.

Solvent esas itibariyle İnceltici ile aynı özellikleri taşır. CIJ cihazının dış kısmında bulunur ve yazıcı kafasını temizlemek amacıyla manuel olarak arada sırada kullanılır. Kullanımı, uyguladığınız vardiya sayısına bağlıdır. Yazıcı kurulumunu ne kadar sıklıkla çalıştırırsanız, solvent kullanımı o kadar artacaktır.

Peki, gerçek rakamlar nedir? Müşterilerimizle ve potansiyel alıcılarla yaptığımız görüşmeler ışığında ve bir takım pazar araştırmaları yaparak, farklı işletmeler için dört senaryo oluşturduk:

  • Örnek 1; iş hacmi düşük, lüks kozmetik ürünler imal eden bir işletme, 1 vardiyalı çalışma sisteminde dakikada 10 malzeme üzerine altı basamaklı bir lot numarası basıyor. Bu sistemde yılda, 1,2 milyon birim ortaya çıkıyor.
  • Örnek 2; orta ölçekli çerez üreticisi, 2 vardiyalı sistemde dakikada 20 ürüne altı haneli bir son kullanım tarihi basıyor. Bu sistemde yılda, 4,8 milyon birim ortaya çıkıyor.
  • Örnek 3; orta ölçekli bir ilaç şirketi, 2 vardiyalı sistemde dakikada 20 ürüne 15 basamaklı lot ve son kullanım tarihi basıyor – Yılda 4,8 milyon birim.
  • Örnek 4; bir şişeleme tesisi, 2 vardiyalı sistemde dakikada 1000 birime altı basamaklı son kullanım tarihi basıyor – Yıllık 240 milyon birim.

Euro Cent cinsinden tüm değişken maliyetlerin özeti:

Yukarıdaki tabloya göre iki temel fikir elde etmek mümkündür:

TIJ’de, baskı sayısı ne olursa olsun, değişken maliyette ölçek ekonomisi yoktur. CIJ’de ise yılda yüz milyonlarca baskıya girdiğinizde maliyetler, ölçekle birlikte 4.283'ten 87'ye düşüyor.

CIJ'deki ana maliyet kalemi, mürekkep değil incelticidir. Örnek 4'teki baskı başına inceltici maliyetinin, Örnek 1'deki baskı başına inceltici maliyetinin %1'ini oluşturduğuna dikkat ediniz. İnceltici, yazıcının çalıştığı saate bağlı olduğundan; mümkün olduğunca çok sayıda baskı yapmak istersiniz. Bu da, CIJ'in çok yüksek çıktı miktarı olan işlerde daha ekonomik olmasının ana nedenidir.


3. BAKIM

Duyduğumuz CIJ çözümlerinin çoğunda, ilk yıllık servis bedeli satın alma fiyatına dahildir. Bundan sonra ise, ortalama yıllık servis bedeli €810’dur (2 - 5 yılda bir).

edding kompakt series gibi TIJ yazıcıları, servis/bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Çoğu "arıza" durumunda, mürekkep kartuşu değiştirilmek suretiyle sorun giderilebilmektedir. Ayrıca, ilk iki yıllık çalışma boyunca edding Tech, bu tür ilişkili masrafları karşılayacaktır (kullanıcı hatasından kaynaklanalar hariç). Düşük bir arıza olasılığı varsayarsak, ortalama €200’lik bir maliyeti üstleniyoruz (3-5 yıl).

4. GIZLI MALIYETLER

Ayrıca, CIJ çözümlerini etkileyen gizli maliyetler de vardır (ancak bunlar TIJ’i etkilemez):

4a. Kurulum ve Eğitim Maliyeti

CIJ yazıcılarının seri üretim için kurulumu ve kalibrasyon işlemleri ve ayrıca personelin kullanım konusunda eğitilmesi yaklaşık bir gün kadar sürebilmektedir. Hesaplamalarımızda, kurulum ve eğitim süresini bir gün olarak ele alıyoruz. Deneyimli bir üretim hattı yöneticisinin ortalama 50.000 Avroluk maşının yanında bu, €213’lik tek sefer yapılan maliyettir. (Yalnızca birkaç dakika süren) TIJ yazıcı kurulumu ve (son derece basit ve birkaç dakika süren) eğitimini hesaba katmak zorunda kalmamak için bu rakamı €200’ya indiriyoruz ve TIJ yazıcıları için 0 kabul ediyoruz.

Bundan başka, CIJ çözüm sağlayıcılarının kurulum ve eğitim için sizden talep ettiği ilave masraf oluyor mu? Bununla ilgili elimizde her hangi bir veri bulunmuyor; o yüzden, teknoloji ortağımız Elried'in uyguladığı prosedürü takip edeceğiz: CIJ çözümlerine yönelik €400’luk eğitim ve kurulum maliyeti (karmaşıklığından dolayı), TIJ için ücretsizdir (yazılı talimatları uygulamak son derece basit ve ürün kullanımı oldukça kolaydır).

4b. Durma/Aksama Maliyeti

Planlı bakım çalışmalarına (yukarıda belirtildiği gibi) ilave olarak, yazıcının 20 dakika veya daha uzun süreli kapalı kalması ve mekanik parçaların içinde mürekkebin kuruyup kalması halinde de plansız servis işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ancak, daha kısa süreli kapanma süreleri bile istenmeyen aksama sürelerine neden olmaktadır, zira bir CIJ yazıcısını yeniden çalıştırmak birkaç dakikayı bulmaktadır. Ve birçok hareketli parçasının bulunması nedeniyle CIJ daha sık arızalanır.

Buna karşılık, TIJ yazıcıları anında çalışarak faaliyete geçer. Temizleme gerektirmez planlı bakım istemezler. Uzmanlık gerektirmeyen kartuş değiştirme işlemiyle pek çok arıza giderilmektedir. Durma süresini önemli ölçüde azalttığından bu özellik son derece önemlidir. Arıza sırasında orada kim bulunuyor ise, o kişi uzman teknisyenin gelmesini beklemeden sorunu kolaylıkla giderebilir.

Sonuç olarak, CIJ yazıcıları için ortalama% 95’lik bir çalışma süresi hesapladık (en iyi hesaplamayla).

edding kompakt yazıcılar (TIJ) için %100 lük bir çalışma süresini güvenle ifade etsek te; gerçekçi bir yaklaşımla olması muhtemel arızaları da hesaba katacak olur isek bu rakamı %99 olarak belirtmek daha adil olacaktır.

Cihazın onarımı için sistemin komple değiştirilmesi gerektiği durumları bu hesaplamaya katmıyoruz çünkü elimizde bu konuda yeterli veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, hem CIJ hem de edding kompakt yazıcılarının, ani ve beklenmedik bir şekilde hurdaya/ıskartaya ayrılma olasılığına eşit derecede sahip olduklarını varsayıyoruz.

Maliyet kalemleri - özet

Yukarıda bahsi geçen rakam ve varsayımlar bir tablo halinde özetlenmiştir:

Özet

Bu durumda, yukarıdaki tüm rakamları 5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde toplayacak olursak, nasıl bir sonuç elde ederiz? Hangi senaryoda hangi çözüm daha iyidir?

Bunlar bizim elde ettiğimiz sonuçlardır - rakamlar, 5 yıllık bir dönemde baskı sayısına bölünmüş toplam baskı maliyetini (eurocent) göstermektedir. Tüm baskılar 5 mm ve standart kalınlıktadır.

Bu örnek, çok yüksek sayılarda, CIJ'nin bir TIJ çözümünden çok daha ucuz olduğunu göstermektedir.

Ancak burada önemli bir nokta var: Aslında, çok yüksek baskı sayılarında bile TIJ’nin rekabetçi kalabilmesini sağlamak için maliyetleri düşürmek mümkündür.

Varsayımlarda, baskıların standart kalınlıkta olduğunu belirttiğimiz unutulmamalıdır: hatırlayın:

Okunabilirlik seviyesini korurken, bu kalınlığı, maliyeti en aza indiren bir kalınlığa indirsek, ne değişir?

Bu senaryoda, mürekkep maliyeti% 93 oranında azalarak modellememiz üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. CIJ'de, mürekkebin sadece küçük bir değişken maliyet kalemi olması nedeniyle, mürekkep kullanımındaki azalmanın burada büyük bir fark yaratmayacağını unutmayın. En büyük etki TIJ üzerindedir - kendiniz görün:

Daha ince baskıyla, yıllık 240 milyonluk senaryo bile TIJ'i yalnızca marjinal açıdan daha maliyetli kılmaktadır. TIJ'in ne kadar kolay ve sorunsuz olduğu göz önüne alındığında, yüksek hacimli senaryolarda bile TIJ'i tercih etmek isteyebilirsiniz. Tek sınırlama ise, bu çözümün hızıdır. CIJ / TIJ artıları ve eksileri başlıklı blog yazımızda da belirtildiği gibi, TIJ dakikada sadece 100 metrede yazdırabilmektedir.

Hangi hacim seviyesinde maliyet hemen hemen aynıdır?

Bu noktada, her iki maliyet eğrisinin de kesiştiği seviye hakkında ilginç bir soru akla gelmektedir, yani 5 yıllık bir dönemde, maliyet, hangi hacim seviyesinde aynıdır?

Yukarıdaki veri noktalarını ele alarak bunlar üzerinde bir ilişkilendirme yaptık.

Standart baskı senaryosunda, maliyetler, yılda yaklaşık 60 milyon baskı seviyesindeyken aynıdır: yani, yılda 60 milyon baskıya kadar TIJ kullanmak daha ucuz iken, bu rakamın üzerinde CIJ kullanmak daha avantajlıdır:

İnce baskı senaryosunda ise bu rakam, yaklaşık olarak 170 milyona yükseliyor:

Sonuç

Umarız, bu çalışmamız hangi teknolojiyi seçmeniz gerektiği konusunda karar verirken size yardımcı olur.

Özel durumunuzla ilgili hesaplama yapmamızı isterseniz bize buradan ulaşabilirsiniz.